Gemeente en Bosch omarmt hybride werken

Gemeente Den Bosch heeft ervoor gekozen tientallen werkplekken op het stadskantoor te voorzien van de juiste akoestische oplossingen.

De 2 kantoorruimtes waar werkzaamheden in rust uitgevoerd dienden te worden, zijn achterhaald door de vele bel- en online Teams gesprekken. Rust en focus waren steeds vaker ver te zoeken. 

Attention Acoustics werd ingeschakeld om met een effectieve oplossing te komen.  

Samen met de betrokkenen binnen gemeente ’s Hertogenbosch is er een duurzaam plan van aanpak opgesteld. Het plan: Verwijder de niet-akoestische dividers, behoud de huidige bureaus en breng meer sfeer en rust in de ruimte.

De kantoorruimtes zijn er niet alleen zijn om rustig te werken, maar er dient ook digitaal overleg mogelijk te zijn zonder anderen teveel te storen. Zodoende dienden in de ruimte het geluidsabsorberend niveau flink omhoog te worden gebracht. 

De door Attention Acoustics nieuw ontworpen akoestische dividers zijn groter (meer geluidsabsorberend vermogen) en voorzien van duurzaam akoestische materialen. De achterwand werd hoger, maar zeker zo belangrijk, de akoestische zijwanden zijn 20 cm doorgetrokken langs het bureau. Hierdoor ervaart de medewerker het gevoel in haar of zijn eigen cocon te werken. Het geluid wordt direct aan de bron veel beter afgevangen. 

Zowel de zender van het geluid als de ontvanger van het (ongewenste) geluid in het kantoor ervaren zo meer rust en kunnen geconcentreerder werken.

Door de akoestische zijpanelen In de vorm van een omgekeerde U te ontwerpen, waren deze eenvoudig over de zijkanten van het bureau te positioneren en te bevestigen

De sfeerverhoging is een prachtig neveneffect van het plaatsen van de nieuwe geluidsabsorberende bureauschermen. De Gemeente Den Bosch koos voor een frisse lichtblauwe kleur. Een hele verbetering ten opzichte van de oude grijze panelen. De combinatie van de witte kleur van de ‘gespaarde’ bureaus en de in lichtblauw gestoffeerde akoestische schermen, tilt de kantooromgeving naar een fris en modern niveau. 

Na plaatsing bleek al direct het gewenste effect; een zeer positieve ontvangst van de nieuwe inrichting. In grote mate blijkt dat de geluidsgolven andere collega’s veel minder bereiken en het geluid van anderen is ook niet meer storend aanwezig.

Het integreren van adequate duurzame akoestische voorzieningen om hybride werken mogelijk te maken gaat ook bij de Gemeente Den Bosch samen met een nieuw elán voor de ruimte en meer welzijn voor de medewerkers.